Remont Szosy Witkowskiej

Realizacja

II/III kwartał 2018

Inwestor

Wrzesińskie Starostwo Powiatowe

Typ

remont

Realizacja

Transbruk

W ramach zadania została wykonana nowa nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej, a istniejące chodniki zostaną wyremontowane. Wykonawca zapewnił również odpowiednie oznakowanie drogi i odtworzenie pętli na sygnalizacji świetlnej.